• فروشگاه اینترنتی سینایاران

اخبار

اتمام پروژه نوسازی ناوگان پولرسانی

در راستای تصمیم متخذه درخصوص تعویض خودروهای پولرسان متعلق به شرکت ...

گام دوم از نوسازی ناوگان پولرسانی

تعداد پنج دستگاه خودرو کاپرا خریداری تا پس از تجهیز و اخذ مجوزات لازم جهت انجام امور پولرسانی ...

گروه بازرگانی آسان تامین یاران فعالیت خود را آغاز کرد

دومین شرکت زیر مجموعه تعاونی سینا یاران پس از اخذ مجوزات لازم فعالیت خود را آغاز کرد ....

آغاز اعزام خودروهای پولرسان در سالروز میلاد حضرت فاطمه (س)

دراین مراسم مدیرعامل شرکت اظهار داشتند به زودی پس ازتجهیز سایرخودرو های تجهیزشده حسب اولویت به مناطق دیگر اعزام خواهند شد ...

Copyright © 2014 - 2023 Sinayaran Design by springdesign.ir | All rights reserved.