نمایندگی بیمه

نمایندگی بیمه

ارتباط مستقیم با مدیر عامل

فروشگاه آنلاین

استخدام

نظام پیشنهادات

بازاریابی

بازاریابی

اخبار سینا یاران

بازدید مدیر عامل و معاون شرکت از دوایر شرکت(97/11/15)...

Previous Next   در تاریخ 15/11/97 مدیرعامل شرکت آقای فرخ زاد  بهمراه ...

بازدید مدیر عامل ، هیئت مدیره و جمعی از مدیران بانک سینا از ساختمان جدید شرکت سینا یاران...

در مورخ 23/7/97 مدیرعامل محترم بانک سینا جناب آقای پیشرو به همراه...

تیم فوتسال بانک سینا در فوتسال جام سفیر(97/9/15)...

پنجمین دوره مسابقات فوتسال جام سفیر با حضور 32 تیم  از جمله...

مسابقات فوتسال داخلی بانک سینا(97/7/25)...

مسابقات داخلی فوتسال کارکنان بانک سینا با حضور16 تیم و پس از...